Всі спори і суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

У випадку неврегулювання спору чи розбіжностей шляхом переговорів, Споживач вправі звернутись до з претензією, скаргою, пропозицією.
Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до відповідного суду України.

Контактна інформація підрозділу ліцензіата, відповідального за розв’язання спорів:

03056, м. Київ, вул. Борщагівська 154А.

Понеділок — п’ятниця з 09:00 до 18:00

Електронна адреса:

info@energogaz.com.ua

Контактні телефони:

Тел. (044) 239-27-53; факс (044) 239-27-54.

Контактна особа, відповідальна за розв’язання спорів:

Вакуленко Юрій Олексійович — директор.